Jaka matka, taka córka… piękna oczywiście! Z okazji Dnia Matki zachęcamy do skorzystania z atrakcyjnej promocji w Arkadii. Wystarczy zapisać się na wybrany zabieg wraz z córką – jednocześnie. Dla mamy oferujemy rabat 30%, a dla córki -20% na dowolnie wybrany zabieg. Promocja obowiązuje do końca maja! Zapraszamy!


Regulamin promocji „Jaka matka, taka córka” w Centrum Medycyny Estetycznej „Arkadia”

Skrócone zasady promocji „Jaka matka taka córka”

Jak skorzystać z promocji „Jaka matka, taka córka” w Centrum Medycyny Estetycznej „Arkadia”?
1. Promocja „Jaka matka, taka córka” dotyczy dowolnego jednorazowego zabiegu z oferty Centrum Medycyny Estetycznej „Arkadia”.
2. Aby uzyskać rabat w wysokości 30% na dowolny jednorazowy zabieg w Centrum Medycyny Estetycznej „Arkadia” należy zapisać się na zabieg jednocześnie wraz z córką w okresie trwania promocji (w tej samej godzinie). Córka otrzyma wówczas dodatkowy rabat w wysokości 20% na dowolny jednorazowy zabieg w CME „Arkadia”.
3. Zabieg objęty rabatem należy wykonać nie później niż 30-tego dnia od dnia zapisu.
4. Promocja „Jaka matka, taka córka” nie łączy się z innymi promocjami (w tym pakietami).
5. Promocja „Jaka matka, taka córka” obowiązuje od dnia 17.05.2018 r. do godz. 23:59 dnia 31.05.2018 r.

REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Jaka matka, taka córka” („Promocja”) jest Centrum Medycyny Estetycznej „Arkadia” z siedzibą w Opolu, przy ulicy Ozimskiej 25, kod 45-057, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Opola – pod numerem NIP 754-15-62-954, Regon 532466732 (,,Organizator”).
2. Miejscem Promocji jest Centrum Medycyny Estetycznej „Arkadia” z siedzibą w Opolu, przy ulicy Ozimskiej 25, kod 45-057.
3. Promocja dotyczy dowolnego jednorazowego zabiegu z oferty „Arkadii”.
4. Promocja przeznaczona jest dla kobiet – pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., które w okresie obowiązywania Promocji dokonają zapisu na dowolny zabieg jednocześnie wraz z córką.
5. W ramach promocji matce przysługuje 30% rabat na dowolny jednorazowy zabieg w Centrum Medycyny Estetycznej „Arkadia”, córce natomiast 20% rabat na dowolny jednorazowy zabieg w Centrum Medycyny Estetycznej „Arkadia”.
6. Uczestnik Promocji może wziąć udział w Promocji tylko raz w okresie jej obowiązywania pod warunkiem spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
7. Zabieg objęty rabatem należy wykonać nie później niż 30-tego dnia od dnia zapisu.
8. Promocja obowiązuje od dnia 17.05.2018 r. do godz. 23:59 dnia 31.05.2018 r.
9. Rabat, o którym mowa w pkt 5 niniejszego regulaminu nie łączy się z innymi promocjami (w tym pakietami).

10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej.
11. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.arkadia-opole.pl.
12. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
14. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17.05.2018 r.